...
...
...
...
...
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง