รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ข่าวประชาสัมพันธ์ » รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลครั้งที่ 1/2565

รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลครั้งที่ 1/2565