...
...
...
...
...
...

รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบ้านแปะ

เอกสารดาวน์โหลด >>>รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี 2564 >>>ครั้งที่1<<< >>>ครั้งที่2<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี 2565 >>>ครั้งที่1<<< >>>ครั้งที่2<<<