...
...
...
...
...
...

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2565