รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน » การนำผลการประเมินไปดำเนินการรปรับปรุงและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การนำผลการประเมินไปดำเนินการรปรับปรุงและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารดาวโหลด------------การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ข่าวสารเทศบาล
News
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป ...
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะเกี่ยวกับมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันกา ...
13 | 20 เมษายน 2565
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ ...
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน การวิเคราะห์ผลการประ ...
11 | 20 เมษายน 2565