รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

ข่าวสารเทศบาล
News
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเ ...
31 | 2 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่ ...
ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแปะ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนัก ...
65 | 30 มีนาคม 2565