...
...
...
...
...
...

 

ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางฯ การจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางฯ การจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร  ที่นี่   ตารางแสดงวงเงิน (ราคากลางและการคำนวณ)