...
...
...
...
...
...

ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางฯงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำประจำอาคารอเนกประสงค์บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางฯงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำประจำอาคารอเนกประสงค์บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่