รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ข่าวประชาสัมพันธ์ » การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น

การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่ง ที่ว่างอยู่ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลบ้านแปะ จำนวน 10 อัตรา