รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานที่ยังว่างอยู่ จำนวน 3 อัตรา แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้