รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » สถิติการให้บริการ » รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2564

รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2564

เอกสารดาวน์โหลด >>>สถิติการให้บริการเดือนตุลาคม 2563<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>สถิติการให้บริการเดือนพฤศจิกายน 2563<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>สถิติการให้บริการเดือนธันวาคม 2563<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>สถิติการให้บริการเดือนมกราคม 2564<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>สถิติการให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ 2564<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>สถิติการให้บริการเดือนมีนาคม 2564<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>สถิติการให้บริการเดือนเมษายน 2564<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>สถิติการให้บริการเดือนพฤษภาคม 2564<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>สถิติการให้บริการเดือนมิถุนายน 2564<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>สถิติการให้บริการเดือนกรกฎาคม 2564<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>สถิติการให้บริการเดือนสิงหาคม 2564<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>สถิติการให้บริการเดือนกันยายน 2564<<<