รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » งานวิเคราะห์นโยบายและแผน » แผนการดำเนินงาน(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการดำเนินงาน(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารดาวน์โหลด >>> แผนการดำเนินงาน(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564