รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ข่าวประชาสัมพันธ์ » รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจักต้องยืนยันสิทธิ์การเป็นลูกจ้างโครงการฯ ผ่านระบบ ภายในวันที่ 4มกราคม 256๔ เวลา 16.00 น. โดยการสแกนคิวอาร์โค๊ดท้ายประกาศนี้ หากไม่มีการยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกผู้นั้นสละสิทธิ์ และเปิดรับสมัครงานใหม่ในตำแหน่งที่ว่างลง หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ trungnap@staff.tu.ac.th

ข่าวสารเทศบาล
News
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>http://www.lampang.tu.ac.th ...
203 | 14 ธันวาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงิน ราคากลาง กา ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงิน ราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ...
152 | 26 พฤศจิกายน 2563