...
...
...
...
...
...

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

         

 

 

    

เอกสารดาวน์โหลด >>>ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านแปะ<<<

  

เอกสารดาวน์โหลด >>>แผนอัตรากำลังพ.ศ2564-2566<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>แผนพัฒนาบุคลากรพ.ศ2564-2566<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>ประกาศแนวทางปฏิบัติประมวลจริยธรรม<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>ว่าด้วยจรรยาข้าราชการท้องถิ่น-พ.ศ.-2565<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>สรุปผลการฝึกอบรม<<<