รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล » การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

         

 

 

    

เอกสารดาวน์โหลด >>>ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านแปะ<<<

  

เอกสารดาวน์โหลด >>>แผนอัตรากำลังพ.ศ2564-2566<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>แผนพัฒนาบุคลากรพ.ศ2564-2566<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>ประกาศแนวทางปฏิบัติประมวลจริยธรรม<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>ว่าด้วยจรรยาข้าราชการท้องถิ่น-พ.ศ.-2565<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>สรุปผลการฝึกอบรม<<<