รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
YsuxTi pvzkzsmycoix, [url=http://ukdfrhlxatwt.com/]ukdfrhlxatwt[/url], [link=http://pkexsdwyauxl.com/]pkexsdwyauxl[/link], http://illeiraxlqti.com/
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » งานพัฒนารายได้ » ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแปะ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ขอประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านแปะ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 20 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.30 น.

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ข่าวสารเทศบาล
News
ภาษีป้ายอัตราใหม่ ...
กำหนดให้อัตราภาษีป้ายมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวา ...
216 | 1 มกราคม 2564