รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » งานพัฒนารายได้ » ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

1. หมู่ 1 บ้านสบแปะ

2. หมู่ 2 บ้านนากบ

3. หมู่ 3 บ้านม่อนหิน

4. หมู่ 4 บ้านแปะ

5. หมู่ 5 บ้านห้วยทราย

6. หมู่ 6 บ้านข่วงเปาใต้

7. หมู่ 7 บ้านท่าข้ามเหนือ

8. หมู่ 8 บ้านสบแจ่มฝั่งขวา

9. หมู่ 9 บ้านวังตวง

10. หมู่ 10 บ้านท่ากอม่วง

11. หมู่ 11 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย

12. หมู่ 12 บ้านขุนแปะ

13. หมู่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา

14. หมู่ 14 บ้านบนนา

15. หมู่ 15 บ้านดงเย็น

16. หมู่ 16 บ้านโฮ่งมะค่า

17. หมู่ 17 บ้านต้นผึ้ง

18. หมู่ 18 บ้านบวกห้า

19. หมู่ 19 บ้านข่วงเปา

20. หมู่ 20 บ้านแม่จร

21. โซนพาณิชย์

22. นอกพื้นที่

ข่าวสารเทศบาล
News
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่อง การสำรวจท ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ขอประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...
52 | 10 พฤศจิกายน 2558