รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » งานวิเคราะห์นโยบายและแผน » แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

เอกสารดาวน์โหลด >>> แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563