รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » งานพัฒนารายได้ » ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

 

1. หมู่ 1

2. หมู่ 2 

3. หมู่ 3

4. หมู่ 4

5. หมู่ 5

6. หมู่ 6

7. หมู่ 7

8. หมู่ 8

9. หมู่ 9

10 หมู่ 10

11. หมู่ 11

12. หมู่ 12

13. หมู่ 13

14. หมู่ 14

15. หมู่ 15

16. หมู่ 16

17. หมู่ 17

18. หมู่ 18

19. หมู่ 19

20. หมู่ 20

21. ประเภทโซนพาณิชย์

22 ประเภทนอกพืันที่ 


ข่าวสารเทศบาล
News
ภาษีป้ายอัตราใหม่ ...
กำหนดให้อัตราภาษีป้ายมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวา ...
89 | 1 มกราคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่อง การสำรวจท ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ขอประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...
153 | 10 พฤศจิกายน 2558