รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » งานกิจการสภาเทศบาลตำบลบ้านแปะ » รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562