รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » การเปิดเผยข้อมูล(ITA) » การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เอกสารดาวน์โหลด >>>นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล(วางแผน,สรรหา,พัฒนา,คุณภาพ,ประเมิน,ส่งเสริม)<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล(บรรจุแต่งตั้ง,ประเมิน)<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี<<<