...
...
...
...
...
...

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

เอกสารดาวน์โหลด >>>รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>รายงานการฝึกอบรมประจำปี<<<