รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน » ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแปะ

                       >>> เอกสารดาวน์โหลด <<<

>>>ประกาศเทศบาลเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแปะ

>>>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านแปะ

>>>ประกาศเทศบาลเรื่อง กำหนดแนวทางช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านแปะ

>>>โครงสร้างคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านแปะ

>โครงสร้างศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านแปะ

>>>ขั้นตอนการจัดการเรื่องขอความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแปะ

>กรณีผู้ขอความช่วยเหลือมาด้วยตนเอง

>กรณีขอความช่วยเหลือผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือระบบสารสนเทศ

>>>แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

>กรณีผู้ขอความช่วยเหลือมาด้วยตนเอง

>กรณีขอความช่วยเหลือผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือระบบสารสนเทศ

>>>รายชื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ข่าวสารเทศบาล
News