...
...
...
...
...
...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 17 มกราคม นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกัน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน PM2.5 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านแปะ หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลบ้านแปะ