...
...
...
...
...
...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันนี้ 30 พฤษภาคม 2565 นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ มอบหมายให้นายดิษยกร ปาตีคำ เข้าร่่วมในภาคีเครือข่าย อื่นในอำเภอจอมทอง ในการฝึกกรณีแผ่นดินไหว ประจำปี 2566