...
...
...
...
...
...

กิจกรรมเทศบาล

วันนี้ 18 พฤษภาคม 2566 นายกพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 และเจ้าหน้าที่โยธาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจบริเวณการก่อสร้างพนังกั้นน้ำแม่น้ำ (ลิมแลบ) เพื่อเป็นการป้องกันอุทกภัยให้แก่พี่น้องประชาชนตำบลบ้านแปะ