...
...
...
...
...
...

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)