...
...
...
...
...
...

1 มกราคม 2566 นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ เป็นประธานพิธีเปิดงาน การจัดกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนเทศบาลบ้านแปะ1