...
...
...
...
...
...
...
...

29 ธันวาคม 2565 เปิดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เทศบาลตำบลบ้านแปะ โดยมี นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ เป็นประธานในพิธี