...
...
...
...
...
...

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ ร่วมเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565