...
...
...
...
...
...

 

วันที่ 2 ธ.ค.65 นายกฯพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ ให้การต้อนรับ นางกมลวรรณ จันทะรัตน์ ผอ.กองคลัง ย้ายมาจาก ทต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด โดยมีคณะฯเดินทางมาส่ง นำโดย นายสมบูรณ์ ริญญา นายกเทศบาลตำบลป่าป้อง