...
...
...
...
...
...

28 ก.ย.2565 นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ เข้าร่วมรับฟังโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำในการรับรองการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแปะ เป็นการหารือการดำเนินแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ และประชาชนใน