...
...
...
...
...
...

29 สิงหาคม 2565 นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแปะ ชั้น3