...
...
...
...
...
...

26 สค. 2565 นายสุรกิต บุญทา ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแปะ นั่งหัวโต๊ะเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแปะสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแปะ โดยมีนายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ พร้อมฝ่ายบริหาร เข้าร่ว