...
...
...
...
...
...

4 ก.ค. 2565 นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแปะ ชั้น3