...
...
...
...
...
...

2 มิ.ย 2565 นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมพิจารณางบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก