รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms
หน้าแรก » กิจกรรมเทศบาล » 2 มิ.ย 2565 นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมพิจารณางบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก

2 มิ.ย 2565 นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมพิจารณางบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก

ภาพกิจกรรมเทศบาล
Activity
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่องมาตรฐานใน ...
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่องมาตรฐานในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ...
70 | 20 เมษายน 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศ ...
วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแปะ ชั้น 3 นายพันธ์ศักดิ ...
69 | 5 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารปร ...
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแปะ นายพันธ ...
77 | 7 เมษายน 2565