รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms
หน้าแรก » กิจกรรมเทศบาล » ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่องมาตรฐานในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่องมาตรฐานในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่องมาตรฐานในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ  เรื่องมาตรฐานในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร

ภาพกิจกรรมเทศบาล
Activity
โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศ ...
วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแปะ ชั้น 3 นายพันธ์ศักดิ ...
26 | 5 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารปร ...
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแปะ นายพันธ ...
35 | 7 เมษายน 2565
ประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒน ...
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแปะ นายพันธ ...
27 | 11 เมษายน 2565