รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms
หน้าแรก » กิจกรรมเทศบาล » โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแปะ ชั้น 3 นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ในการบริการประชาชน ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรมเทศบาล
Activity
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่องมาตรฐานใน ...
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่องมาตรฐานในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ...
24 | 20 เมษายน 2565
กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารปร ...
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแปะ นายพันธ ...
35 | 7 เมษายน 2565
ประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒน ...
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแปะ นายพันธ ...
27 | 11 เมษายน 2565