รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
YsuxTi pvzkzsmycoix, [url=http://ukdfrhlxatwt.com/]ukdfrhlxatwt[/url], [link=http://pkexsdwyauxl.com/]pkexsdwyauxl[/link], http://illeiraxlqti.com/
หน้าแรก » กิจกรรมเทศบาล » โครงการเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านแปะ (พ.ศ.2561 - 2564)

โครงการเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านแปะ (พ.ศ.2561 - 2564)

งานวิเคราะห์โยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแปะ จัดโครงการเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านแปะ (พ.ศ.2561 - 2564) ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 เมษายน 2562 นำโดยนายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ, นายจตุรพร ปินตาอินทร์ รองนายกเทศมนตรี, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ออกประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 20 ในตำบลบ้านแปะ เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน แล้วนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

ภาพกิจกรรมเทศบาล
Activity
การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแปะ ป ...
การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแปะ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ...
888 | 5 กรกฎาคม 2562