รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

หน้าแรก » กิจกรรมเทศบาล » เทศบาลตำบลบ้านแปะ ร่วมเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ร่วมเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

ภาพกิจกรรมเทศบาล
Activity
การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแปะ ป ...
การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแปะ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ...
547 | 5 กรกฎาคม 2562
โครงการเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัด ...
งานวิเคราะห์โยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแปะ จัดโครงการเวทีประชาคม ...
540 | 29 เมษายน 2562
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ...
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านบวกห้า หมู่ ...
570 | 12 มิถุนายน 2561